Om Paarup Hansen ApS

” Et indgående virksomheds – og branchekendskab, er grundlaget for, at begge parter opnår den maksimale gevinst”

af Birte Paarup

Paarup Hansen ApS er et softwarehus med speciale i administrative IT-systemer. Som basis benytter vi vores egen Octopus® programpakke, som er installeret både som enkeltstående PC-løsninger samt i større flerbrugermiljøer.


Selskabet ledes/ejes af Birte Paarup. I samarbejde med Preben Hansen, startede udviklingen af den første version i 1981 og vi besidder i dag et indgående detailkendskab til samtlige delfunktioner og til administrative værktøjer generelt.

Via en konsekvent bekendelse til markedets industristandarder, er det lykkedes at videreføre investeringerne år for år, og Octopus fremstår i dag som et moderne økonomisystem med en utrolig funktionsbredde og dybde. Selskabet har via egen drift kunnet finansiere den løbende videreudvikling og ekspansion uden ekstern kapitaltilførsel, hvilket beviser evnen til overlevelse i en ellers turbulent branche. Vi ønsker stadig at sikre en stabil udvikling med kontrolleret ekspansion og dermed en fortsat selvfinansiering.


Vi lægger stor vægt på et godt og tæt samarbejde med vores kunder og ser således ikke leverancer af smarte IT-løsninger som et mål i sig selv. Ved at dyrke de personlige relationer opbygges en god kemi og et indgående virksomheds-/branchekendskab, som er grundlaget for, at begge parter opnår den maksimale gevinst og er samtidig for os en naturlig forudsætning for et blivende godt samarbejde.

Vi har domicil på Nordmandsvænget 31, DK-4050 Skibby.

Venlig hilsen

Birte Paarup